Parodontologija

Parodontopatija predstavlja hroničnu bakterijsku infekciju potpornog tkiva zuba, vilične kosti i korena zuba. Posle karijesa to je najrasprostranjenije oboljenje i smatra se da 90% stanovništva ima neki oblik parodontopatije.

Bolest počinje zapaljenjem desni koje krvare, otečene su i bolne. Takođe je prisutan neprijatan zadah. Ukoliko se zapaljenje desni ne leči bolest se širi i zahvata potporni aparat zuba i viličnu kost što dovodi do stvaranja karakterističnih parodontalnih džepova, gubitka kosti oko zuba, rasklaćenja i ispadanja zuba.

Terapija parodontopatije je dugotrajna i kompleksna. Smatra se da parodontopatiju nije moguće potpuno izlečiti već zaustaviti odnosno usporiti dalje napredovanje bolesti. Terapija se određuje i sprovodi u zavisnosti od faze u kojoj se bolest nalazi. Potrebno je uraditi detaljan pregled, analizu RTG snimka i odrediti prognozu za svaki zub. Zubi sa lošom prognozom se moraju izvaditi, dok zube sa dobrom prognozom treba tretirati kako bi što duže vršili svoju funkciju u usnoj duplji. Terapija može biti konzervativna, hirurška, protetska, a najčešće je kombinovana.

Zapaljenje desni – gingivitis

Zapaljenje desni nastaje usled nakupljanja plaka na zubima, desnima, krunicama, mostovima i protezama. Vremenom plak naseljavaju bakterije koje izazivaju upalu desni. Gingivitis lečimo uklanjanjem čvrstih i mekih naslaga i obučavamo pacijenta kako da pravilno održava oralnu higijenu. Zubni kamenac i meke naslage potrebno je uklanjati dva puta godišnje. Kod upornijih oblika bolesti kao dodatak osnovnoj terapiji koristimo tretmane laserom.

Početni stadijumi parodontopatije

Ukoliko se upala desni ne leči, bakterije sa desni prelaze na viličnu kost i potporni aparat zuba i dovode do njihovog propadanja. U ovoj fazi dolazi do stvaranja karakterističnih parodontalnih džepova.

Pored uklanjanja čvrstih i mekih naslaga sa zuba potrebno je sprovesti i kauzalnu fazu lečenja parodontopatije. To podrazumeva obradu parodontalnih džepova. U lokalnoj anesteziji posebnim instrumentima – parodontalnim kiretama – čistimo inficirani sadržaj džepova i uklanjamo konkremente sa korenova zuba. Najbolje rezultate postižemo kada kao dodatak osnovnoj terapiji sprovedemo i terapiju džepova laserom.

Uznapredovali stadijumi parodontopatije

Ukoliko se parodontopatija ne zaustavi u početnim stadijumima bolest napreduje i dolazi do velikih razaranja kosti i potpornog aparata zuba. U krajnjem stadijumu džepovi dosežu dubinu do vrha korena zuba, zubi se klimaju, menjaju položaj i ispadaju.

Pored konzervativnih tretmana uznapredovalu parodontopatiju je potrebno lečiti i hirurški. Hirurška intervencija se obavlja u lokalnoj anasteziji i potpuno je bezbolan zahvat. Zahvat ima za cilj da obezbedi direktan pristup parodontalnim džepovima i da omogući uklanjanje inficiranog tkiva iz džepova i sa površine korena zuba čime se džepovi eliminišu ili im se smanjuje dubina. U nekim slučajevima moguće je nadoknaditi izgubljenu kost dodavanjem koštanih zamenika – “veštačka kost”. Efikasnije čišćenje džepova, eliminacija inficiranog tkiva i bolje zarastanje postiže se primenom lasera u toku hirurškog zahvata.

Recesije gingive – povlačenje desni

Recesije gingive predstavljaju mukogingivalnu anomaliju do koje dolazi usled nepravilnog, preagresivnog četkanja prilikom pranja zuba, nepravilnim položajem zuba u viličnoj kosti ili usled škripanja zubima – bruksizma. Hirurškim zahvatima moguće je sprečiti dalje napredovanje povlačenja desni ili desni vratiti u prvobitan položaj.

U donjoj vilici najčešće primenjujemo SMAT operaciju. Ovom tehnikom uz pomoć transplantata mekog tkiva zaustavljamo dalje povlačenje desni, dobijamo širu zonu pripojne gingive i dobijamo veću dubinu predvorja usne duplje čime omogućavamo efikasnije održavanje oralne higijene.

U gornjoj vilici terapija izbora je koronarno pomereni režanj u kombinaciji sa transplantatom vezivnog tkiva. Na ovaj način postižemo vraćanje desni u prvobitan položaj, sprečavamo njihovo dalje povlačenje uz postizanje značajnih estetskih rezultata.

Ove intervencije se sprovode u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolne.

Produženje kliničke krune

U slučajevima kada desni iznad zuba nisu simetrične ili kada su preterano vidljive – “Gummy smile“ primenjujemo metodu hirurškog produženja krunice zuba. Najčešće se ovaj zahvat izvodi u sklopu preprotetske pripreme pacijenta, pre brušenja zuba za fiksne protetske nadoknade (krunice ili vinire), ali može da se radi i na prirodnim zubima. Intervencija se u zavisnosti od slučaja može uraditi laserom ili klasičnom hirurgijom, a u oba slučaja izvodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolan.

Boris_Navrati
dr Boris Navratil
specijalista parodontalne hirurgije