Usluge iz domena ortodoncije
terapija malokluzija pomoću fiksnih ortodontskih aparata
izvlačenje neizniklih očnjaka i drugih retiniranih zuba
pokretni i funkcionalni ortodontski aparati
izrada mobilnih ortodontskih aparata
ortodontska priprema pacijenta za hirurško-korektivne intervencije na vilicama
ortodontski tretman nakon hirurško-korektivnih intervencija na vilicama
Sandra_Pjevac
dr Sandra Pjevac