Maksilofacijalna_hirurgija
Usluge iz domena maksilofacijalne hirurgije
dijagnostika i lečenje tumora na licu, u usnoj duplji i na vratu
dijagnoza i lečenje povreda kostiju lica i vilica
dijagnoza i lečenje preloma vilica i zuba
povrede mekih tkiva lica i vrata
infekcije i komplikacije infekcija mekih i koštanih tkiva vilica
hirurške korekcije deformiteta vilica, skeletnih urođenih anomalija vilica
estetske i funkcionalne korekcije asimetrija lica i vilica
hirurška priprema za izradu proteza (preprotetska hirurgija)
korekcije pripoja frenuluma i plika, kao i drugih mekotkivnih anomalija
korekcija koštanih anomalija koje ometaju izradu proteze
oboljenja pljuvačnih žlezda
upala pljuvačnih žlezda
sijalolitijaza (prisustvo kamenčića u izvodnim kanalima i u samom tkivu, parenhimu žlezde)
upala maksilarnog sinusa
oboljenja kranijalnih nerava (esencijalne i simptomatske neuralgije)
n. facialis
n. hypoglossus
n.trigeminus
operacija velikih koštanih i mekotkivnih cista
fistule na sluzokoži i gingivi usne duplje
fistule na koži lica i vrata
kongenitalne ciste i fistule na vratu
uklanjanje mladeža i drugih promena na koži lica i vrata
operacije ateroma na poglavini, na licu i vratu
biopsija i histopatološka verifikacija odstranjenih promena
Asen_Dzolev
prof. dr sci Asen Džolev
Maksilofacijalni hirurg

Prof. dr Asen Džolev

Šef Katedre za maksilofacijalnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, Pančevo Privatna ordinacija „Džolev NS centar“, Novi Sad

  Rođen 1948. godine u Strumici, Republika Makedonija. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1972. godine.

1972 – 1980 radi u Domu Zdravlja Novi Sad

1980. Počinje da radi na na Institutu za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

1980. Postaje magistar I započinje specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije.

1984. polaže specijalistički ispit i izabran je za asistenta na katedri za hirurgiju sa ratnom hirurgijom, oblast Maksilofacijana hirurgija. Odlazi na stručno usavršavanje na Institut za Onkologiju, Klinika za Cervikofacijalnu hirurgiju u Parizu u trajanju od tri meseca.

Stručno usavršavanje u inostranstvu nastavlja 1988. 1989. i 1990. godine na Klinici za Stomatologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju u Lionu u trajanju od po tri meseca.

 Doktorirao je 1989. godine sa temom komparativne vrednosti pectoralis major i latissimus dorsi režnja za rekonstrukciju defekata M.F. regije, 

a 1990. godine je izabran za docenta na predmetu Maksilofacijalna hirurgija. Izabran je za pomoćnika direktora Instituta za hirurgiju i predsednika saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

1995. izabran je za vanrednog profesora Maksilofacijalne hirurgije i postavljen na mesto zamenika direktora Kliničkog centra Novi Sad.

Od 2000. je redovni profesor i šef katedre za Maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta.

2007. zasniva radni odnos na Stomatološkom fakultetu u Pančevu gde je šef katedre za Maksilofacijalnu hirurgiju.

Član je Asocijacije maksilofacijalnih hirurga Srbije čiji je predsednik bio u dva mandata. Član je implantološke sekcije Srbije, Evropske asocijacije za Kranio-maksilofacijalnu hirurgiju, Svetske asocijacije maksilofacijalnih hirurga, Francuskog udruženja za stomatologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju, Kraljevskog udruženja hirurga Engleske, Međunarodne akademije za humanitarne i estetske nauke.

Kao autor i koautor, u stranim i domaćim časopisima i na kongresima objavio je i prezentovao 170 radova. Napisao je poglavlja u tri udžbenika za studente medicine i stomatologije i specijalizante, kao i četiri monografije.

Član je evropskog implantološkog udruženja.