1
Primer1-a

Nerazvijeni stalni lateralni sekutići

Primer1-b

Korekcija prvobitnog stanja izradom faseta (ljuspice) na lateralnim sekutićima

2
Primer2-a

Promena boje lečenog levog centralnog sekutića, brušenje za izradu fasete
(ljuspice)

Primer2-b

Gotova i cementirana faseta