Stomatološka
protetika

Stomatološka protetika
u ordinaciji Džolev obuhvata:

 • Bezmetalna keramika
 • Metalokeramika
 • Fasete (keramičke ikompozitne)
 • Izrada akrilatnih proteza - klasične parcijalne i totalne proteze
 • Izrada hibridnih proteza- supradentalnih proteza , suprastruktura na implantatima totalnih proteza fiksiranih na implantatima
 • Reparature slomnjenih proteza
 • Izrada inleja, onleja, overleja (keramičkih i kompozitnih)
 • Ojačanje devitalizovanih zuba (staklena vlakna, livene nadogradnje, cirkonija-nadogradnje)
 • Inlej mostovi
 • Merilend mostovi
Nikolina Osmić

dr Nikolina Osmić,
specijalista stomatološke protetike

Značajno za uspeh svakodnevne prakse je pravilan odabir materijala za odgovarajuće indikacije, to jest poznavanje prednosti i nedostatka pojedinih materijala.

Često pitanje sa kojim se srećem u svakodnevnoj praksi je: “U čemu je prednost bezmetalnih krunica u odnosu na metalokeramičke krunuce i mostove?”

1. Na prvom mestu je biokompatibilnost, elektrohemijska neutralnost bezmetalnoh krunicai odsustvo galvanske korozije.

2. Zatim bolja estetika zbog bolje transmisije svetlosti slično prirodnom zubu.

Ali prednost metalokeramičkih krunica je veća mehanička otpornost. Pronalaskom oksidne keramike poboljšanih mehaničkih svojstava (čvrstoće na savijanje i žilavosti), bezmetalne krunice počinju da se koriste u bočnoj regiji. Međutim i pored svih poboljšanja ove nadoknade zahtevaju preciznu procenu opterećenja (prilikom žvaknja) zbog krtosti porcelana.

Kao odgovor dentalne industrije na visoke biološke i estetske zahteve pojavila se početkom 90-tih godina i mašinski obradiva keramika.

Njen razvoj se kretao u dva pravca:

 • Mašinski kopirajuće-frezovanje
 • Kompjuterski dizajnirane i kompjuterski vođene suprastrukture CAD-CAM sistemi

U osnovi se radi o istoj keramici sa dva načina izrade keramičke nadoknade.

Najpopularnija oksidna keramika je cirkonijum-oksid tj. Zirkonia. Poseban oblik cirkonije je metastabilna tetragonalna faza stabilizovana dodatkom itrijum oksida. To je materijal visoke čvrstoće i velike lomne jačine za izradu dugih mostova.

Postizanje savršenog osmeha ne podrazumeva uvek invazivne postupke. Nekad je dovoljno beljenje zuba i izrada kompozitnih ispuna. Ako postoje veća oštećenja zubnih tkiva ili nedostatak jednog ili više zuba izrađiju se keramičke fasete ili keramičke krunice i mostovi.

Kod izrade keramičkih faseta pacijentima se može unapred prikazati slika budućeg rada preko dijagnostičkog modelovanja WAX-upa. On služi za izradu MOCK-upa tj. prototipa gotovih nadoknada u materijaluod kojeg se izrađuju plombe. Tek kada se postigne željeni oblik nadoknade pristupa se izradi trajne nadoknade.

Metalo keramičke krune

Pored svih prednosti bezmetalne keramike većina nadoknada se i dalje izrađuje od metalo-keramike. To su krunice kod kojih se kao osnova keramici koristi metal. On daje čvrstinu keramici. Legura za izradu metalne osnove mora da ispuni posebne zahteve koji se odnose na usklađenost sa keramikom, dobra veza , tanka metalna suprastruktura, elektrohemijska postojanst.

Svetsko tržište danas nudi ogroman broj različitih legura koje se svrstavaju u:

 • visokoplemenite,
 • plemenite,
 • bazne legure.

Danas se najčešće koriste Hrom-kobalt-molibden legure (bez Nikla) Zbog dobrih osobina i prihvatljive cene.

Izrada protetskih radova na implantatima (krunice i mostovi)

Izrada protetskih radova na implantatima je jednako važna kao i sama hirurška procedura postavljanja implantata. Pored estetskih zahteva poseban akcenat se daje funkcionalnim aspektima koji garantuju trajnost i pouzdanost. Individualno prilagođavanje dostupnih tehničkih postupaka i timski rad (Implantolog-protetičar-zubni tehničar) je ono što verujemo da nas izdvaja od mnogih. Svi učesnici u ovom postupku su naši zaposleni a ne spoljni saradnici. Svaki pacijent se podvrgava detaljnom pregledu istog dana od stane svih. Sve faze izrade (Otisak, međuvilični odnosi, proba suprastruktura, proba metala ili cirkonijumskog cora, proba pre glazure, privremeno i definitivno cementiranje se obavljaju u prisustvu svih učesnika u ovom procesu)

Izrada bezmetalnih krunica (cirkonijum)

Indikacije za izradu bezmetalnih krunica su krunice na zubima u estetskoj zoni. Kod većine mladih ljudi estetska zona je uglavnom u predelu prednjih zuba gornje vilice i to od drugog stalnog premolara do drugog stalnog premolara suprotne strane. Postoje različiti tipovi linije i širine osmeha koji ovu zonu mogu da proširuju u pravcu stalnih kutnjaka i desni iznad zuba gornje vilice. Starenjem se ova zona proširuje na predeo prednjih zuba donje vilice. Ovi biološki aspekti su prvi kriteriujum u proceni neophodnosti izrade bezmetalnih krunica.

Cirkonijum je veštački proizveden materijal koji poseduje izuzetnu čvrstoću i lepotu. Ovaj materijal je od svih dental-keramičkih materijala sa najboljim osobinama za modernu zubnu nadoknadu. Zbog odsustva metala ispod keramike zub dobija transparenciju i prirodan izgled.

Izrada keramičkih faseta

Indikacije za izradu keramičkih ili kompozitnih faseta su osnovi iste kao i za izradu bezmetalnih cirkonijumskih kruna sa razlikom da je ovo manje opsežna metoda kojom se teži postizanju istog estetskog učinka uz maksimalo očuvanje prirodnih zubnih tkiva. Zbog toga se one bolje podnose i metod su izbora kod pacijenata koji se prvi put podvrgavaju protetskoj sanaciji.

Izrada keramičkih inleja i onleja

Izrada keramičkih ili kompozitnih inleja i onleja predstavlja dalju evoluciju stomatološke nauke u pogledu esteskih i funkcionalnih zahteva ispuna (plombi). Individualna izrada u zubnotehničkoj laboratoriji nakon uzetog otiska od strane stomatologa omogućava bolju modelaciju i imitiranje zubnih karakteristika.

Izrada metalokeramičkih krunica i mostova

Predstavlja zlatan standard u rešavanju mnogih protetskih indikacija kod populacije svih starosnih doba. Kao i dalje najkorišteniji vid fiksnih i kombinovanih namenskih radova izrada metalo-keramičkih mostova pretstavlja siguran i maksimalno standardizovan metod rada. Razvoj i korištenje novih materijala povećava njihovu sigurnost i kvalitet Npr. metal koji se koristi u ove svrhe nema feromagnetička svojstva.

Fiber-glass nadogradnje

Fiber-glass nadogradnje se koriste za pripremu korenova zuba za izradu bezmetalnih kruna.

 

Klasične parcijalne i totalne proteze

Izradom klasičnih i totalnih proteza se protetski zbrinjavaju pacijenti sa nedovoljnim brojem i kvalitetom zuba za izradu neke od gore navedenih protetskih rešenja. Strogi principi estetetičnosti i funkcionalnosti ovih nadoknada su u osnovi isti kao i kod izrade drugih protetskih radova.

Skeletirane proteze sa atečmenima (CK)

Skeletirane-vizil-vironit proteze su vid proteza sa posebnim sitemima stabilizacije u ustima pacijenta. One omogućavaju manji osećaj stranog tela i funkcionalno prenošenje sila žvakanja više nalikuje onom kao kod fiksnih radova ili prirodnih zuba.

 

Izrada proteza kod bezubih pacijenata sa retencijom na implantima

Vrlo važan način poboljšanja kvaliteta života pacijenata sa totalnim protezama naročito u donjoj vilici.

 

Izrada supradentalnih parcijalnih proteza

 

Valplast proteze (mekane)

 

Izrada imedijatnih proteza

(stavljanje proteza odmah nakon vađenja zuba)

 

Izrada obturator proteza

(kod pacijenata sa koštanim defektima vilica)

 

 

Primeri
1
Primer1-a

Nerazvijeni stalni lateralni sekutići

Primer1-b

Korekcija prvobitnog stanja izradom faseta (ljuspice) na lateralnim sekutićima

2
Primer2-a

Promena boje lečenog levog centralnog sekutića, brušenje za izradu fasete
(ljuspice)

Primer2-b

Gotova i cementirana faseta

3
Primer3-a

Stara gornja totalna proteza (privremen rad za vreme oseointegracije implantata)
Stare metalokeramičke krune u donjoj vilici

Primer3-b

Isti pacijent- nepovoljni odnos između gornje i donje vilice

Primer3-c

Gotov metalokeramički cirkularni most u gornjoj vilici

Primer3-d

Postavljene suprastrukture Štrauman implantni sistem

Primer3-e

Gotov gornji cirkularni most na implantatima i donji metalokeramički most

Primer3-f

Postignut povoljan međuvilični odnos

Primer3-g

Tačno naleganje mosta na suprastrukturama

Primer3-h

Definitivno cementirani mostovi

4
Primer4-a

Pre izrade protetskog rada stari metalokeramicki mostovi u gornjoj vilici

Primer4-b

Izrada bezmetalnih krunica u celoj gornjoj vilici, neposredno nakon cementiranja

5
Primer5-a

Pre izrade bezmetalnih krunica

Primer5-b

Posle izrade bezmetalnih krunica