1
Hirurgija1-a

Skeletni deformitet — međuvilični odnosi

Hirurgija1-b

Stanje nakon kombinovanog hirurško ortodontskog tretmana

2
Hirurgija2-a

Skeletni deformitet — međuvilični odnosi

Hirurgija2-b

Stanje nakon kombinovanog hirurško ortodontskog tretmana