3
Implan3

Izgled implantata sa stabilnim zarastanjem mekih i koštanih tkiva u donjoj vilici. Rešavanje donje totalne bezubosti

4
Implant4

Izgled implantata sa stabilnim zarastanjem mekih i koštanih tkiva u donjoj vilici. Rešavanje parcijalne bezubosti