2
Implant2a

Izlazni profil (oblik desni oko implantata) nakon nošenja privremene krune

Implant2b

Gotova definitivna cirkonijumska kruna na antirotacijskoj titan bazi

Implant2c

Izgled u ustima pacijenta