1
Implant1

Nedostatak gornjeg desnog centralnog sekutića

Implant1b

Usađen ankylos implantat sa estetskim sulkus formerom

Implant1c

Završen protetski rad solo kruna na implantatu

Implant1d

Zadovoljavajući estetski učinak - kontrola posle 12 meseci