Implantologija

Tridesetogodišnje iskustvo u dentalnoj implantologiji.

  • Nadoknada delimične ili totalne bezubosti pacijenata ugradnjom endoosealnih implantata
  • primena različitih najsavremenijih sistema (Ankylos, Nobel-Biocare, Implant-direct, B&B, Zimmer, Biohorizons) i dokumentovano kliničko iskustvo u oblasti njihove primene.
  • imedijatna implantacija nakon vađenja zuba ukoliko postoji indikacija.
  • opterećenje implantata (izrada protetskog rada na implantu) najčešće posle tri meseca u donjoj vilici, i četiri meseca u gornjoj vilici.
  • imedijatno opterećenje implantata (odmah nakon ugradnje) ukoliko za to postoji indikacija

Tokom vremena stekli smo važna sopstvena iskustva o prednostima i manama pojedinih implantnih sistema. Možda bi bilo ispravnije reći da smo se upoznali sa sopstvenim ograničenjima prilikom lečenja parcijalno i totalno bezubih pacijenata. Naš recept za uspešnu implantološku terapiju je pravilna indikacija, minimalno invazivna i blaga hirurška procedura i precizna protetička izrada na implantatima. Napominjemo i važnost uloge samog pacijenta u konačnom uspehu implantološke terapije. Dobra oralna higijena i redovne kontrole su obavezne. Prošlo je 25 godina od kad je Prof. Dr Asen Džolev postavio prvi implantat u privatnoj praksi, zbog poštovanja svih gore navedenih principa kao i disciplinovanosti samog pacijenta taj implantat je i danas funkcionalno i estetski adekvatan.

Implantolog - Asen Dzolev

Implantolog prof. dr sci Asen Džolev,
maksilofacijalni hirurg

Implantolog - Ratko Dzolev

Implantolog dr Ratko Džolev,
oralni hirurg

Primeri
1
Implant1

Nedostatak gornjeg desnog centralnog sekutića

Implant1b

Usađen ankylos implantat sa estetskim sulkus formerom

Implant1c

Završen protetski rad solo kruna na implantatu

Implant1d

Zadovoljavajući estetski učinak - kontrola posle 12 meseci

2
Implant2a

Totalna bezubost donja vilica ankylos sistem postavljene suprastrukture

Implant2b

Totalna bezubost donja vilica ankylos sistem proba metala

Implant2c

Gotov protetski rad

3
Implan3

Izgled implantata sa stabilnim zarastanjem mekih i koštanih tkiva u donjoj vilici. Rešavanje donje totalne bezubosti

4
Implant4

Izgled implantata sa stabilnim zarastanjem mekih i koštanih tkiva u donjoj vilici. Rešavanje parcijalne bezubosti